Icebreaker Kraken // Icebreaker Kraken (Kaldheim Art Series #15)
Icebreaker Kraken // Icebreaker Kraken (Kaldheim Art Series #15)

Icebreaker Kraken

Card

Icebreaker Kraken

Card

Illustrated by Chris Cold

Not Legal This card is memorabilia and not legal for play.