תהילה {3}{W}{W}

יצור — התגלמות

יכולת תﬠופה

{W}{2}: יצורים שנמצאים בשליטתך נהנים מהגנתו של הצבﬠ שבחרת, ﬠד לסיום החור. השתמש/י ביכולת זו רק במקרה, שתהילה נמצאת בבית- הקברות שלך.

“תהילה נﬠלמה; תהילה הייתה בכל מקום.”
—מגילת ההיווצרות והמקור

3/3

Illustrated by Donato Giancola

Standard
Brawl
Pioneer
Historic
Modern
Pauper
Legacy
Penny
Vintage
Commander